5 nhà xuất bản có doanh thu hơn 100 tỷ đồng

5 nhà xuất bản có doanh thu hơn 100 tỷ đồng

Trong số hơn 4.000 tỷ đồng doanh thu của 57 nhà xuất bản trong năm 2023, sự chênh lệch giữa doanh thu của từng nhà xuất bản vẫn còn lớn.

 

Doanh thu ngành xuất bản năm 2023 tăng 4,98% so với năm 2022.

 

Hiện nay, cả nước có 57 nhà xuất bản thuộc 53 cơ quan chủ quản. Trong đó, có 48 nhà xuất bản thuộc Trung ương và 9 nhà xuất bản thuộc địa phương.

 

Theo số liệu từ Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), tính đến hết ngày 31/12/2023, tổng số xuất bản phẩm nộp lưu chiểu là 37.487 xuất bản phẩm (giảm 1,4%) với 536.179.131 bản (giảm 10,5%).

 

Trong đó: Xuất bản phẩm dạng sách in đạt 31.208 cuốn (giảm 4,4%) với 460.929.167 bản (giảm 14,6%); Xuất bản phẩm dạng điện tử đạt 4.000 xuất bản phẩm (tăng 19,4%) với ước tính khoảng 36.000.000 bản (tăng 11%). Xuất bản phẩm khác (đĩa DVD, tranh ảnh, bản đồ, lịch các loại...) đạt 2.279 xuất bản phẩm (tăng 12%) với 39.249.964 bản (tăng 48%).

 

Số liệu từ Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng cho thấy, năm qua, tổng doanh thu toàn ngành đạt 4.105,350 tỷ đồng (tăng 4,98%), lợi nhuận (sau thuế) đạt 455,510 tỷ đồng (tăng 8,4%).

 

Trong đó, 5 nhà xuất bản có doanh thu đạt trên 100 tỷ đồng là NXB Trẻ (158,1 tỷ đồng), NXB Giáo dục Việt Nam (2.654,4 tỷ đồng), NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam (182 tỷ đồng), NXB Kim Đồng (400 tỷ đồng), NXB Chính trị quốc gia Sự thật (103,65 tỷ đồng).

 

Có thể nhận thấy, doanh thu NXB Giáo dục Việt Nam chiếm tới hơn một nửa tổng doanh thu toàn ngành, chênh lệch rất nhiều so với các đơn vị khác.

Doanh thu ngành xuất bản giai đoạn 2015-2023. Nguồn: Cục Xuất bản, In và Phát hành

 

NXB Công an nhân dân là đơn vị duy nhất có doanh thu trong khoảng 50-100 tỷ đồng. Ngoài ra, 18 nhà xuất bản khác có doanh thu trong khoảng 10 đến dưới 50 tỷ đồng; 27 nhà xuất bản có doanh thu trong khoảng 1 đến dưới 10 tỷ đồng.

 

NXB Thể thao và Du lịch, NXB Thuận Hóa, NXB Học viện Nông nghiệp, NXB Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, NXB Sân khấu là 6 nhà xuất bản có doanh thu dưới 1 tỷ đồng.

 

Số liệu năm 2023 cũng ghi nhận 7 nhà xuất bản có mức tăng trưởng cao về doanh thu (20% trở lên) là NXB Lao động, NXB Mỹ Thuật, NXB Khoa học và Kỹ thuật, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Hải Phòng, NXB Thế giới, NXB Hà Nội. Bên cạnh đó, có tới 24 nhà xuất bản sụt giảm doanh thu so với năm 2022.

Nguồn: znews.vn

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận