Chính sách bảo mật

1. Mục đích thu thập thông tin:

Việc thu thập dữ liệu trên Website thương mại điện tử Narenca.com.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ. Đây là các thông tin mà  Narenca sử dụng để liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký mua hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Narenca về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website thương mại điện tử Narenca.com.vn sử dụng thông tin khách hàng cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ liên quan đến khách hàng.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Narenca
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Narenca.com.vn.
  • Narenca có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

 3. Thời gian lưu trữ thông tin

 Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Narenca.com.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở: Trung tâm Phát hành, số 85, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.37731329/024.38359277  

Email: info@bando.com.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên Narenca.com.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Narenca. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác, Narenca cam kết:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, Narenca sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của Narenca.com.vn.
Trở thành

nhà phân phối Narenca

trên toàn quốc