Tất cả bài viết

Hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8

  Thứ Th 4, 21/04/2021

Sách Tài nguyên Môi trường với Ngày sách Việt Nam 21/4         Chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 (21/4/2014-21/4/2021), nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách nói chung và các xuất b...

Đọc tiếp

Cực Nam địa lý

  Thứ Th 2, 12/04/2021

Cực Nam địa lý là một trong hai điểm trên Trái Đất nơi trục quay tiếp xúc với bề mặt của hành tinh. Điểm còn lại là cực Bắc địa lý, nằm đối xứng với cực Nam ở phía bên kia địa cầu. Toạ độ của cực N...

Đọc tiếp

Tìm hiểu về thị trường bản đồ giấy

  Thứ Th 3, 06/04/2021

Ngày nay, sự phát triển của khoa học và công nghệ được xác định là then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong điều kiện thế giới đang áp dụng những thành tựu to lớn của cuộc Các...

Đọc tiếp

Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

  Thứ Th 2, 05/04/2021

Trong lịch sử, Việt Nam đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống ngoại xâm. Phần lớn thư tịch cổ quốc gia trong các giai đoạn đó đã bị quân xâm lược tiêu hủy với mục tiêu xóa sạch văn hóa Việt...

Đọc tiếp

Tuyên truyền khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

  Thứ Th 2, 05/04/2021

Narenca - Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt NamQuan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà không đư...

Đọc tiếp
Trở thành

nhà phân phối Narenca

trên toàn quốc