Chính sách giao - nhận hàng

CHÍNH SÁCH GIAO – NHẬN HÀNG NARENCA.COM.VN

I. QUY ĐỊNH VỀ PHÍ GIAO HÀNG, KHU VỰC GIAO HÀNG, THỜI GIAN NHẬN HÀNG

1. Phí giao hàng áp dụng với tất cả các đơn hàng

- Phí giao hàng được xác định trên nguyên tắc chung của đơn vị vận chuyển, căn cứ trên khối lượng/thể tích mặt hàng, địa chỉ nhận hàng, thời gian vận chuyển, giá trị đơn hàng.

- Phí giao hàng sẽ được thông báo trước đến Quý khách khi đặt hàng và tiến hành thanh toán.

2. Khu vực giao hàng

- Đơn hàng sẽ được giao tới tận địa chỉ của Quý khách. Các trường hợp như khu vực văn phòng, khu vực  hạn chế ra vào, khu vực chung cư/cao tầng, Quý khách vui lòng nhận hàng tại cổng/chân toà nhà.

3. Thời gian giao hàng

- Narenca nhận giao hàng trong thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Mọi đơn hàng được xác nhận đặt hàng sau 15h thứ 6 đến hết chủ nhật hàng tuần sẽ được tính từ ngày thứ 2 kế tiếp.

            - Thời gian giao hàng sẽ được Narenca chủ động thay đổi trong trường hợp:

+ Quý khách không cung cấp chính xác, đầy đủ địa chỉ giao hàng và thông tin tin liên lạc trong quá trình đặt hàng.

+ Các trường hợp bất khả kháng: thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ… hoặc do đặc thù của một số sản phẩm cồng kềnh cần vận chuyển bằng ô tô bị hạn chế tuyến đường/giờ cấm tải theo quy định của pháp luật.

+ Trường hợp không liên hệ được với Quý khách để xác nhận đơn.

II. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA HÀNG HÓA KHI NHẬN HÀNG

- Narenca sẽ giao hàng nguyên đai, nguyên kiện cho Quý khách và hỗ trợ việc kiểm tra các yếu tố bên ngoài của gói hàng như:

+ Phiếu giao hàng, tình trạng đóng gói, niêm phong các kiện hàng …Việc kiểm tra sẽ không bao gồm mở niêm phong riêng của từng kiện hàng, từng sản phẩm (gây ảnh hưởng đến tem dán niêm phong, bao bì sản phẩm...) hay kiểm tra sâu (cắm điện, sử dụng thử, ghi chép dữ liệu...).

+ Quý khách khi nhận hàng sẽ ký vào hóa đơn thanh toán cho nhân viên giao nhận và giữ lại 1 liên hóa đơn bán hàng đi kèm.

- Trong những trường hợp sau đây Quý khách có quyền từ chối nhận hàng và sẽ được hoàn tiền đơn hàng:

+ Thiếu Phiếu giao hàng hoặc Phiếu giao hàng hiển thị sai sản phẩm. (Phiếu giao hàng còn có thể được gọi là Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ).

+ Hàng hóa không được đóng gói cẩn thận, không nguyên vẹn và có tình trạng hư hỏng.

+ Giao hàng không đúng mặt hàng hoặc số lượng hàng mà Quy khách đã đặt.