Tin tức hoạt động

Xuất bản điện tử

  Thứ Th 6, 23/10/2020

Xuất bản điện tử là việc ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông trong hoạt động xuất bản. Với sự phát triển của công nghệ thông tin và mức độ phổ biến của thiết bị di động thông minh, tưởng rằng ...

Đọc tiếp

Công tác 513

  Thứ Th 6, 23/10/2020

Triển lãm sách hàng năm

  Thứ Th 6, 23/10/2020

Đọc sách luôn là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống xã hội loài người, trong tiến trình văn minh nhân loại. Bởi lẽ, sách cho ta tri thức, hiểu biết và kiến thức tổng hợp về mọi phương diện ...

Đọc tiếp
Trở thành

nhà phân phối Narenca

trên toàn quốc