SỰ KHÁC BIỆT GIỮA BẢN ĐỒ VÀ QUẢ ĐỊA CẦU

 27/10/2023  Đăng bởi: Việt bản đồ quả cầu

Bản đồ và quả địa cầu đều là hai phương tiện mô phỏng thu nhỏ một phần hay toàn bộ bề mặt trái đất theo một tỉ lệ nhất định. Bản đồ gồm có bản đồ (hình vẽ thu nhỏ của bề mặt Trái Đất theo đúng tỉ lệ), lược đồ (hình vẽ thu nhỏ không theo đúng tỷ lệ) và lược đồ khung (lược đồ trống). Quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của Trái Đất.

 

💥 Vì có hình dạng khác nhau, bản đồ và quả địa cầu cũng có những công dụng khác nhau nhất định.

 

👉 Bản đồ là hình vẽ trên mặt phẳng, có nhiều loại, thường có tỷ lệ biểu thị lớn, cung cấp những kiến thức chính xác và đầy đủ về các đối tượng địa lí có phạm vi nhỏ và với nhiều đặc điểm tự nhiên và xã hội khác nhau.

 

👉 Địa cầu là mô hình trong không gian ba chiều, ít loại, thường có tỷ lệ biểu thị nhỏ, cung cấp những biểu tượng đầy đủ và đúng đắn về hình dạng của Trái Đất, về các điểm cực, đường xích đạo...vị trí của các châu lục và đại dương.

 

 

 

 

 

Viết bình luận của bạn:
Trở thành

nhà phân phối Narenca

trên toàn quốc