Miễn phí vận chuyển

- Khách hàng trong nội thành Hà Nội sẽ được miễn phí vận chuyển với các đơn hàng trên 5 sản phẩm và tổng giá trị đơn từ 1.000.000 đồng trở lên.

- Khách hàng ở ngoại thành Hà Nội hoặc các tỉnh khác trên toàn quốc sẽ được miễn phí vận chuyển với các đơn hàng trên 5 sản phẩm và tổng giá trị đơn từ 2.000.000 đồng trở lên.