Thông tin hữu ích

Tận dụng thời cơ chuyển đổi số để phát triển xuất bản phẩm ngành TN&MT

  Thứ Th 4, 07/07/2021

(TN&MT) - Đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực, ngành nghề và ngành xuất bản cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Để vượt khó, nhiều nhà xuất bản tron...

Đọc tiếp

Ngành xuất bản đo đạc bản đồ bắt kịp công nghệ 4.0

  Thứ Th 3, 29/06/2021

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ tới tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động xuất bản, đặc biệt là xuất bản điện tử. Xuất bản điện tử đang phát triển một cách ...

Đọc tiếp

Giới xuất bản, công nghệ bàn cách chuyển đổi số trong ngành sách

  Thứ Th 2, 28/06/2021

Sáng 26/6, tại văn phòng công ty AlphaBooks, Hà Nội, đại diện một số đơn vị xuất bản, công nghệ thảo luận xoay quanh chủ đề “Chuyển đổi số trong chiến lược phát triển ngành xuất bản”.Ông Nguyễn Ngu...

Đọc tiếp

Cực Nam địa lý

  Thứ Th 2, 12/04/2021

Cực Nam địa lý là một trong hai điểm trên Trái Đất nơi trục quay tiếp xúc với bề mặt của hành tinh. Điểm còn lại là cực Bắc địa lý, nằm đối xứng với cực Nam ở phía bên kia địa cầu. Toạ độ của cực N...

Đọc tiếp

Tìm hiểu về thị trường bản đồ giấy

  Thứ Th 3, 06/04/2021

Ngày nay, sự phát triển của khoa học và công nghệ được xác định là then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong điều kiện thế giới đang áp dụng những thành tựu to lớn của cuộc Các...

Đọc tiếp
Trở thành

nhà phân phối Narenca

trên toàn quốc