Tầm nhìn phát triển ngành đo đạc bản đồ đến 2045

 16/06/2023  Đăng bởi: Việt bản đồ quả cầu

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 40/NQ-CP phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam phát triển ngành đo đạc và bản đồ trở thành ngành điều tra cơ bản hiện đại, ngang tầm với các nước phát triển.

Nguồn: Báo Tài nguyên và Môi trường 

Viết bình luận của bạn:
Trở thành

nhà phân phối Narenca

trên toàn quốc