Một số thông tin thú vị về thế giới hiện nay qua 20 tấm bản đồ và biểu đồ (Phần 2)

Một số thông tin thú vị về thế giới hiện nay qua 20 tấm bản đồ và biểu đồ (Phần 2)

8. Nhiều nơi tại Mỹ không có người sinh  sống

Trong một cuộc điều tra dân số, người ta đã nhận thấy rằng hiện có khoảng 4,6 triệu km vuông đất tại Mỹ không có người ở. Có 3 lý do chính được liệt ra ở đây khiến cho các vùng đất đó không thể sinh sống được. Thứ nhất, có thể đó là khu vực bao phủ bởi hồ nước hoặc địa hình hiểm trở. Thứ 2, pháp luật không cho phép người dân sống tại đó, điển hình như trong các công viên quốc gia. Thứ 3, có thể đó là những khu vực thương mại hoặc khu công nghiệp và con người chỉ đến đó làm việc mà không thật sự sinh sống. Trong bức bản đồ trên, khu vực màu xanh đậm biểu thị cho khu vực có mật độ dân số bằng 0.

9. Số người chết vì chiến tranh đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử