Một số thông tin thú vị về thế giới hiện nay qua 20 tấm bản đồ và biểu đồ (Phần 3)

Một số thông tin thú vị về thế giới hiện nay qua 20 tấm bản đồ và biểu đồ (Phần 3)

 

14. Bản đồ của sự giàu có

Trên đây là bản đồ biểu thị sự giàu có giữa các vùng lãnh thổ trên thế giới. Bản đồ dựa trên sức mua ngang giá, nghĩa là số tiền bạn bỏ ra để mua cùng 1 giỏ hàng giữa các nước khác nhau. Như bạn có thể thấy, Bắc Mỹ và Tâu Âu là những khu vực có sức mua lớn nhất thế giới, chiếm gần 46% sức mua toàn cầu. Trong khi đó, thấp nhất chính là khu vực Trung Phi.

15. Một nửa GDP của nước Mỹ đến từ 23 vùng màu cam bên dưới