SỰ KHÁC BIỆT GIỮA BẢN ĐỒ VÀ QUẢ ĐỊA CẦU

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA BẢN ĐỒ VÀ QUẢ ĐỊA CẦU

Bản đồ và quả địa cầu đều là hai phương tiện mô phỏng thu nhỏ một phần hay toàn bộ bề mặt trái đất theo một tỉ lệ nhất định. Bản đồ gồm có bản đồ (hình vẽ thu nhỏ của bề mặt Trái Đất theo đúng tỉ lệ), lược đồ (hình vẽ thu nhỏ không theo đúng tỷ lệ) và lược đồ khung (lược đồ trống). Quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của Trái Đất.

 

💥 Vì có hình dạng khác nhau, bản đồ và quả địa cầu cũng có những công dụng khác nhau nhất định.

 

👉 Bản đồ là hình vẽ trên mặt phẳng, có nhiều loại, thường có tỷ lệ biểu thị lớn, cung cấp những kiến thức chính xác và đầy đủ về các đối tượng địa lí có phạm vi nhỏ và với nhiều đặc điểm tự nhiên và xã hội khác nhau.

 

👉 Địa cầu là mô hình trong không gian ba chiều, ít loại, thường có tỷ lệ biểu thị nhỏ, cung cấp những biểu tượng đầy đủ và đúng đắn về hình dạng của Trái Đất, về các điểm cực, đường xích đạo...vị trí của các châu lục và đại dương.

 

 

 

 

 

Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận