Tập bản đồ du lịch Việt Nam

SKU:tbddlvn
190,000₫

Mô tả

Tập bản đồ khái quát và giới thiệu các thông tin về giao thông, du lịch của từng vùng du lịch trọng điểm và một số thành phố lớn, có nền du lịch phát triển trong nước.
- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 18,5 x 26,5 cm
+ Số lượng trang: 144 trang
+ Tỷ lệ: nhiều tỷ lệ
+ Ngôn ngữ: tiếng Việt
+ Năm xuất bản: 2010

 Tập bản đồ du lịch Việt Nam
 Tập bản đồ du lịch Việt Nam
 Tập bản đồ du lịch Việt Nam
 Tập bản đồ du lịch Việt Nam
 Tập bản đồ du lịch Việt Nam
 Tập bản đồ du lịch Việt Nam