Sách Luật Đất đai và những điểm mới 2024

89,000₫

Mô tả

Bạn đang tìm kiếm một tài liệu toàn diện và cập nhật nhất về Luật Đất đai? Cuốn sách "Luật Đất đai và những điểm mới 2024" từ Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

1. Tổng quan về cuốn sách

Cuốn sách này dày 464 trang, được chia thành hai phần chính:

 • Toàn văn Luật Đất đai số 31/2024/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.
 • Giới thiệu một số điểm mới và nổi bật của Luật Đất đai sửa đổi.

2. Những điểm mới và cải tiến

Luật Đất đai năm 2024, với 16 chương và 260 điều, đã sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai 2013 và thêm mới 78 điều. Những thay đổi quan trọng này bao gồm:

 • Địa giới đơn vị hành chính: Quy định mới về phân chia và quản lý địa giới.
 • Điều tra cơ bản về đất: Cập nhật phương pháp và tiêu chí điều tra.
 • Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất: Định hướng mới cho quy hoạch đất đai hiệu quả.
 • Chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số: Bảo vệ và phát triển quyền lợi của các dân tộc thiểu số.
 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất: Làm rõ và bổ sung quyền lợi và trách nhiệm.
 • Thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia và cộng đồng: Quy định rõ ràng và minh bạch về việc thu hồi đất.

3. Ứng dụng và lợi ích

Cuốn sách này là cẩm nang không thể thiếu cho:

 • Chuyên gia và nhà quản lý: Cung cấp thông tin chi tiết và chính xác, giúp quản lý đất đai hiệu quả.
 • Người dân và người sử dụng đất: Hiểu rõ quyền và nghĩa vụ, giảm tranh chấp và khiếu kiện.
 • Nhà đầu tư: Nắm bắt kịp thời các quy định mới, hỗ trợ quyết định đầu tư chính xác.
 • Các cơ quan thực thi pháp luật: Công cụ hỗ trợ trong quá trình thi hành luật.

4. Tính chính thống và cập nhật

Được biên soạn và in ấn bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường, cuốn sách đảm bảo tính chính thống và cập nhật nhất. Với phần tổng hợp các điểm mới, nổi bật được biên soạn bởi Vụ Đất Đai, ngay cả những người không chuyên môn về luật cũng có thể dễ dàng hiểu và nắm bắt được.

5. Giá cả hợp lý

Cuốn sách "Luật Đất đai và những điểm mới 2024" được xuất bản trên tinh thần thực hiện nhiệm vụ chính trị, với giá bìa chỉ 89.000 VNĐ. Mức giá này đã được tính toán cẩn thận để phù hợp với nhiều đối tượng, giúp nhiều người tiếp cận và sử dụng sách lâu dài, tiết kiệm chi phí. Sở hữu cuốn sách này không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về Luật Đất đai 2024 mới mà còn góp phần giảm bớt những tranh chấp khiếu kiện, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai.

Hãy sở hữu cuốn sách "Luật Đất đai và những điểm mới 2024" ngay hôm nay để hiểu rõ hơn về những thay đổi và cập nhật mới nhất trong lĩnh vực đất đai, góp phần vào việc quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả và bền vững. Đây là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, và bảo vệ môi trường của đất nước. Cuốn sách này là tài liệu không thể thiếu cho bất kỳ ai quan tâm đến chính sách đất đai.

 Sách Luật Đất đai và những điểm mới 2024
 Sách Luật Đất đai và những điểm mới 2024
 Sách Luật Đất đai và những điểm mới 2024
 Sách Luật Đất đai và những điểm mới 2024
 Sách Luật Đất đai và những điểm mới 2024
 Sách Luật Đất đai và những điểm mới 2024