Luật Bảo vệ môi trường

SKU:lbvmt
25,000₫

Mô tả

Luật Bảo vệ môi trường, bao gồm 20 chương, 170 điều, quy định về hoạt động bảo vệ môi trường, chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường. (Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2015)
- Quy cách sản phẩm:
+ Kích thước: 14,5 x 20,5 cm 
+ Số trang: 103 trang 
+ Năm xuất bản: 2014

Sản phẩm liên quan

 Luật Bảo vệ môi trường