Hệ thống phân phối

Các sản phẩm: bản đồ điện tử, bản đồ hành chính, bản đồ quy hoạch, bản đồ du lịch, tập bản đồ, quả địa cầu, sách và tài liệu thuộc lĩnh vực tài nguyên – môi trường do Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam xuất bản và phát hành dưới dạng web, treo tường, tờ gấp được tư vấn và cung cấp tại:
 

Trung tâm phát hành và giới thiệu sản phẩm: 
•    Địa chỉ: 85 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
•    Điện thoại: 024.37731329/ 0946.096.846


 
Ngoài ra, các sản phẩm phát hành có sẵn: quả địa cầu, bản đồ du lịch, bản đồ hành chính Việt Nam, Thế giới được phân phối tại:

Chi nhánh Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh
•    Địa chỉ: 30 Đường số 3, KP4, phường Bình An, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
•    Điện thoại: (84 - 028) 37408 003


Và hệ thống Nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm lớn trên toàn quốc:
•    Nhà sách Tiền Phong
•    Nhà sách Nguyễn Văn Cừ
•    Nhà sách ADC Book
•    Nhà sách Phương Nam
•    Nhà sách Fahasa