Xuất bản điện tử, sách nói bứt phá trong năm 2022

Xuất bản điện tử, sách nói bứt phá trong năm 2022

Năm qua, lượng sách điện tử tăng 59% so với năm 2021. Ngành sách hình thành một số thị trường mới: sách nói với doanh thu gần 100 tỷ; sách tóm tắt với trên 4.000 sản phẩm.