Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới (21/4) và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2022

Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới (21/4) và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2022

Ngày 21 tháng 4 hằng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn làm "Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới" nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới trong mọi khía cạnh của sự phát triển con người.
Ngày 26 tháng 4 hằng năm đã được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) lấy làm “Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới”. Để kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022, WIPO đưa ra thông điệp “IP and Youth innovating for a Better Future” - “Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn” để ghi nhận tiềm năng to lớn của giới trẻ trong việc tìm ra các giải pháp mới hỗ trợ sự chuyển đổi đến một tương lai tốt đẹp hơn một cách bền vững.
Trên thế giới hiện có khoảng 1,8 tỷ người trẻ tuổi (đến 24 tuổi), 90% trong số họ sống ở các nước đang phát triển. Tỷ lệ người trẻ (dưới 35 tuổi) sẽ tăng lên trong những năm tới. Qua đó, những người trẻ tuổi là tác nhân tự nhiên của sự thay đổi, người trẻ trên toàn thế giới đang chấp nhận những thách thức của sự đổi mới sáng tạo, sử dụng năng lượng và sự khéo léo, trí tò mò và sự sáng tạo của mình để đi tới một tương lai tốt đẹp hơn. Mặt khác, với những bộ óc đổi mới, năng động và sáng tạo đang giúp thúc đẩy những thay đổi mà chúng ta cần để hướng tới một tương lai bền vững hơn.
Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 là cơ hội để những người trẻ tìm hiểu cách thức mà quyền Sở hữu trí tuệ có thể hỗ trợ các mục tiêu của họ, giúp biến ý tưởng của họ thành hiện thực, tạo thu nhập, tạo việc làm và tác động tích cực đến thế giới xung quanh. Với quyền Sở hữu trí tuệ, những người trẻ tuổi được tiếp cận một số công cụ chính mà họ cần để thúc đẩy tham vọng của mình.
Theo WIPO, qua các cuộc vận động hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, những người trẻ tuổi sẽ có thể hiểu rõ hơn về cách các công cụ của hệ thống Sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh…) có thể hỗ trợ họ thực hiện tham vọng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng thông điệp, chủ đề Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022:
- Thế hệ trẻ là lực lượng tiên phong thực hiện đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ.
- Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ vì tương lai tốt đẹp hơn.
- Sở hữu trí tuệ - công cụ hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội.
- Văn hóa sở hữu trí tuệ - Nét đẹp của Thế hệ trẻ hôm nay.
- Đổi mới sáng tạo - Khơi nguồn tri thức.
- Đổi mới sáng tạo - Nền tảng thúc đẩy phát triển quốc gia hiện đại.
- Đổi mới sáng tạo - Nâng cao giá trị cuộc sống./.
                                                                                                                      Nguồn: ipvietnam
 
 
← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận