Hưởng ứng kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022)

Hưởng ứng kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022)

Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022).

 

Thực hiện công văn số 141-KH/BTGTW ngày 28/04/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức hoạt động kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022), Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng như sau:

 

Trang Sách điện tử của Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

 

Dự kiến ngày 07/10/2022, Nhà xuất bản tham dự Lễ gặp mặt biểu dương người làm xuất bản tiêu biểu tại Trung tâm Hội nghị quốc tế. Sự kiện do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội xuất bản Việt Nam chủ trì.
Trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2022, Nhà xuất bản tham gia biên soạn bộ sách "Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển" gồm 3 cuốn: 1 cuốn sách in truyền thống, 1 cuốn kỷ yếu và 1 cuốn sách ảnh về truyền thống vẻ vang, những thành tựu, kết quả nổi bật, đóng góp to lớn trong suốt chặng đường 70 năm qua của ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; định hướng phát triển trong thời gian tới.

 

Bên cạnh đó, Nhà xuất bản có các hoạt động chào mừng kỉ niệm khác như: Tham gia hội thảo, tọa đàm chuyên đề về hoạt động xuất bản, in, phát hành; thành tựu, kết quả của ngành xuất bản, in và phát hành trong 70 năm qua; phát động phong trào thi đua xuất bản, xuất bản phẩm chuyên ngành tài nguyên và môi trường có hàm lượng chuyên môn cao tới toàn thể cán bộ công nhân viên Nhà xuất bản; xét, đề xuất khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác xuất bản;...

 

Việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm nhằm tôn vinh những người làm xuất bản, tri ân công lao, đóng góp của các cá nhân cũng như tập thể qua các thế hệ cán bộ làm xuất bản, in và phát hành. Đồng thời, góp phần cổ vũ, động viên toàn ngành xuất bản, in và phát hành nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.

                                                                                                                Nguồn: bando.com.vn

 

 
 
 
 
 
 
 
← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận