Đoàn Khối các cơ quan TW hoạt động tình nguyện trên đảo Bạch Long Vỹ

Đoàn Khối các cơ quan TW hoạt động tình nguyện trên đảo Bạch Long Vỹ

Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương cùng Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường thăm, tặng quà các đơn vị và tiến hành các hoạt động tình nguyện trên đảo Bạch Long Vỹ.