Chào mừng kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10/10/1952-10/10/2022)

Chào mừng kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10/10/1952-10/10/2022)

        Xuất bản cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện, ra đời trong những ngày đầu cách mạng, vượt qua nhiều gian nan và thử thách đã từng bước trưởng thành, trở thành ngành Xuất bản độc lập, tự chủ, đóng góp cho sự phát triển của nước nhà. "Đặc biệt, cần tập trung hoàn thành xây dựng Quy hoạch cơ sở xuất bản trong nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 của Chính phủ, phấn đấu xây dựng ngành xuất bản trở thành một bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa, xuất bản được nhiều đầu sách hay, có giá trị, đúng định hướng, phát hành với số lượng lớn, tạo sự lan tỏa, tác động tích cực vào nhận thức xã hội, tạo lập sức mạnh quốc gia; xử lý tốt, hài hòa các mối quan hệ lớn trong hoạt động xuất bản: giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; giữa định hướng tư tưởng với đáp ứng nhu cầu của độc giả; giữa xuất bản và văn hóa đọc; giữa xuất bản truyền thống và xuất bản theo xu hướng hiện đại." Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại buổi Gặp mặt, tuyên dương Người làm xuất bản tiêu biểu sáng ngày 10/10/2022.
Không ngừng lớn mạnh
        70 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 122/SL thành lập Nhà in Quốc gia, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quan tâm ủng hộ của các cấp, các ngành, xuất bản cách mạng Việt Nam đã không ngừng phát triển, lớn mạnh, khẳng định vai trò là một lĩnh vực tư tưởng của Đảng, Nhà nước, nhân dân, là một bộ phận của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
         Sau 70 năm xây dựng và phát triển, Ngành Xuất bản đã có những bước phát triển đáng kể. Theo Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - Nguyễn Nguyên, đến năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, hoạt động xuất bản vẫn có bước phát triển tích cực. Toàn ngành xuất bản đạt trên 40.000 đầu xuất bản phẩm, trong đó có trên 32.000 đầu sách, trên 460 triệu bản xuất bản phẩm, trong đó có 390 triệu đầu sách (tăng trên 1,5 lần so với năm 2001); tổng doanh thu lĩnh vực xuất bản đạt 2.996,7 tỉ đồng (tăng 1,4 lần so với năm 2002).
Những nỗ lực chuyển mình

        Theo Cục Xuất bản, In và Phát hành, năm 2021 được đánh giá là năm có nhiều thách thức đối với nền kinh tế và đời sống xã hội của Việt Nam do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của làn sóng dịch lần thứ tư. Trong bối cảnh đó, ngành xuất bản cũng đối mặt với nhiều khó khăn như: Hoạt động xuất bản bị gián đoạn do thời gian giãn cách xã hội; sức mua giảm; các chi phí nguyên vật liệu tăng giá do khó khăn về nguồn cung cấp; tình trạng thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; thiếu kinh phí hoạt động dẫn đến việc đầu tư cơ sở vật chất còn hạn chế...

        Tuy vậy, nhìn vào các chỉ số về kết quả sản xuất kinh doanh của các nhà xuất bản cho thấy, tổng doanh thu và lợi nhuận của các nhà xuất bản đều tăng so với năm 2020. Điều này thể hiện nỗ lực rất lớn của các nhà xuất bản trong việc nắm bắt thị trường, nhu cầu của độc giả tới việc thích ứng nhanh nhạy để chuyển đổi các hình thức kinh doanh, tuyên truyền, quảng bá sách. 

        Có thể khẳng định, ngành Xuất bản (bao gồm 3 lĩnh vực: xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm) đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc lưu trữ, tích lũy, truyền bá tri thức, góp phần phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

        Nhân kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10/10/1952-10/10/2022), 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, Ông Kim Quang Minh - Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam vinh dự dự lễ kỉ niệm và gặp mặt, tuyên dương 86 đại biểu tiêu biểu của Ngành xuất bản, in và phát hành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu Kim Quang Minh (Tổng biên tập NXB TNMT và Bản đồ Việt Nam)

 

Giữ gìn và phát huy vai trò là lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

          “Những người làm công tác xuất bản là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa – tư tưởng vì sản phẩm của các đồng chí rất đặc biệt. Chúng ta có xây dựng được nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc hay không thì ngành các đồng chí có đóng góp rất lớn. Mặt khác, những người làm công tác xuất bản còn làm nhiệm vụ kinh doanh, còn có “vai” doanh nghiệp, doanh nhân – lực lượng xung kích, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong Thư gửi ngành xuất bản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc nhở chúng ta phải hài hoà giữa nhiệm vụ chính trị của người chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hoá – tư tưởng với nhiệm vụ kinh doanh của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, như Nghị quyết Trung ương vừa bế mạc đã nhấn mạnh là "đội ngũ doanh nhân Việt Nam". Do đó, các đồng chí cần tiếp tục quán triệt quan điểm này. Sản phẩm của chúng ta nếu có sai sót về nội dung, tư tưởng thì sẽ tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, xã hội, văn hoá của đất nước”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh với các đại biểu tham dự

        Chủ tịch Quốc hội chúc ngành xuất bản ngày càng phát triển; giữ vững và phát huy tốt vai trò là lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; chúc đội ngũ những người làm xuất bản cả nước nhiều sức khỏe, có nhiều đóng góp thiết thực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phổ biến, giới thiệu tri thức, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam…, góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quang cảnh buổi gặp mặt

         Tại cuộc gặp mặt, đại diện những người làm công tác xuất bản, in và phát hành sách cả nước đã nêu một số đề xuất cụ thể với Chủ tịch Quốc hội, đồng thời khẳng định, sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén và quan trọng của Đảng và Nhà nước; không ngừng lan tỏa niềm tin, tạo động lực, khơi lên khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nỗ lực, quyết tâm đưa ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam trở thành một ngành kinh tế - công nghệ hiện đại, là một bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa.

Ông Kim Quang Minh, CT-TGĐ-TBT Nhà xuất bản TNMT & Bản đồ Việt Nam nhận bằng khen

(Tin: NARENCA)
← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận